Dyskografia

Najwcześniej Później

Koncert Galowy, który został zarejestrowany podczas XI Elbląskich Nocy Teatru i Poezji w 2007 roku. Na widowisko składały się piosenki z tekstami Krzysztofa Cezarego Buszmana.
Honorowy Patronat nad koncertem objął ostatni Prezydent R.P. na uchodźstwie w Londynie - Ryszard Kaczorowski.
Rok wydania - 2007