Codzienności

Scena Zaułek i Czerwony Tulipan

14.01.2012r. - godz. 17:00 - Nowodworski Ośrodek Kultury - Koncert Sceny Zaułek z udziałem Czerwonego Tulipana