Codzienności

Mój koncert w Gnieźnie odwołuję

Zasady organizacji koncertu:
  • Koncert piosenki literackiej zaliczany jest do tzw. kultury wyższej. NIe należy łączyć go w pakiety z kulturą taneczno-kulinarną.
  • Jeśli organizator ma "wizje" koncertu piosenki litarckiej, powinien uzgodnic ją z wykonawcą, co wynikać powinno z szacunku do tegoż  i samego siebie. Wykonawca nie może wyłącznie dowiadywac się o "wizjach" z internetu lub innych środków przekazu.
  • Wykonawca ma prawo mieć swoje zasady, swoje wizje, swoje przyzwyczajenia, które mogą odbiegać od zasad, wizji i przyzwyczajeń organizatora,  który płacąc wykonawcy niekoniecznie musi miec pewność, że ten dla paru groszy zrezygnuje ze swoich.
  • Najlepiej szukać organizatorowi  takiego wykonawcy, który będzie mentalnie i intelektualnie odpowiadał jemu samemu.