Codzienności

Scena Zaułek

7.05.10r. - godz. 19.00 - Olsztyn, Hotel Wileński, ul. Knosały.

Gosciem Zaułka bedzie WARMIA KLEZMER BAND z "Wieczerzą Żydowską"

8.05.10r. - godz. 18.00 - Toruń, Ruiny Zamku Krzyżackiego

W ramach toruńskich "Spotkań Zamkowych z Poezją" zagrają Goście Zaułka: Basia Raduszkiewicz, Krzysztof Daukszewicz, Wiesław Nideraus, Grupa TAK z Tomkiem Salejem